Οι τέσσερις ομάδες κατάγονται από την Κύπρο, Γερμανία, Πολωνία και Κροατία

Πατήστε στην Πόλη/Χώρα για περισσότερες Πληροφορίες!


Τελευταία Αλλαγή: 10 Μαρτίου 2000