Jazz-Matinée im Garten des Jüdischen Museums Berlin: Kayan Project (2018-07-22)

https://www.jmberlin.de/konzert-elias-duo https://www.kayanproject.com https://www.facebook.com/Kayan.Project/ https://soundcloud.com/kayan-duo/sets/kayan-project https://www.youtube.com/channel/UCHhjfPe9kM4BxehxbTz7SDw

Jazz-Matinée im Garten des Jüdischen Museums Berlin: Elias Duo (2018-08-05)

https://www.jmberlin.de/konzert-elias-duo http://digitalcommons.cedarville.edu/faculty_recitals/56/

Jazz-Matinée im Garten des Jüdischen Museums Berlin: Doron Segal Trio (2018-08-19)

https://www.jmberlin.de/konzert-doron-segal-trio https://www.DoronSegalMusic.com https://www.facebook.com/doronsegalmusic/ https://soundcloud.com/doronsegal https://www.youtube.com/user/dorosegal

Jazz-Matinée im Garten des Jüdischen Museums Berlin: Shalosh – Rules of Oppression (2018-07-08)

https://www.jmberlin.de/konzert-shalosh http://www.shalosh.net https://www.facebook.com/shalosh.3/ https://www.youtube.com/channel/UCuGndQsxLLkzmH2dPjiSH1g

%d bloggers like this: