FINNBASE
Fachhochschulen (polytechnics) in Austria
AT-02-C5
> Access
> Index
Review
 Comment (in English)
Issue Fachhochschulen (polytechnics) were launched in Austria in 1994 (after a test-phase from 1993 to 1994). The main objectives of the introduction of Fachhochschulen were:
(a)  Post-secondary education for innovative vocational fields with fast reactions on labour markets and qualification trends;
(b)  Not only to provide skills within a specific vocational field, but also with a deeper understanding of a professional field with additive social competencies and basic knowledge;
(c)  Fachhochschulen should be a shorter post-secondary alternative to universities;
(d)  Fachhochschulen can be attended by persons without matriculation examination and therefore provide a specific further education on post-secondary level for professionals within the same vocational field. (S.H. 17/12/99)
Ammattikorkeakouluja on alettu perustaa Itävaltaan hieman myöhemmin kuin Suomeen. Itävallassa ammattikorkeakouluja on toistaiseksi ollut vain tekniikan ja kaupan koulutus-aloilla. Suomessa ammattikorkeakoulukokeilut käynnistettiin yhtä aikaa kaikilla koulutusaloilla. 
    Ammattikorkeakouluille asetetut tavoitteet ovat osittain samoja kuin Suomessa; osa tavoitteista liittyy koulutusjärjestelmään (amk:t lyhyempi vaihtoehto yliopisto-opinnoille ja ylioppilastutkintoa suorittamattomille mahdollisuus saada korkeakoulututkinto) ja osa työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja sitä kautta ammattitaitovaatimusten muutoksiin. Ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisääminen ei kuitenkaan näytä korostuvan tavoitteissa.
    Katsauksesta kävi ilmi, että kokeilukausi kesti vuoden, mutta se jäi epäselväksi, saivatko ammattikorkeakoulut vakinaisen jalansijan koulutusjärjestelmässä heti sen jälkeen. Suomessahan kaikki ammattikorkeakoulut ovat joutuneet käymään läpi kokeiluvaiheen ennen vakinaistamista, ja kokeilukausi on kestänyt pian kymmenen vuotta. (K.K. 19/01/00)
Measure The implementation of Fachhochschulen is steered by the Austrian Fachhochschulrat (the national body for the decision about the implementation of Fachhochschule institutions). Part of the application for the implementation of a Fachhochschule is a feasibility study, a study about labour market needs in the professional field of the new Fachhochschule.
    Special emphasis in Fachhochschulen has been placed on developing practical training and co-operation with industries and on developing co-operative teaching forms and learning methods. 
    Fachhochschulen meet the labour-market needs. Graduates of Fachhochschulen find jobs very easily (often in those enterprises where they fulfilled their period of practical training), the unemployment-rate of graduates so far is very low. In most cases graduates find jobs somewhere between graduates from universities and graduates from higher vocational schools - their professional position is often defined by this gap. 
    Until now Fachhochschulen have provided vocationally oriented higher education degrees in the fields of technology and commerce. Administration and social and health care are new fields for Fachhochschulen - the first institutions within those fields will be established by 2001. (S.H. 17/12/99)
Ammattikorkeakoulujen ja työelämän suhteet ovat  tärkeä kehittämisen kohde Suomessakin. Oleellinen osa opiskelua ovat käytännönläheiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, työharjoittelu ja päättötyö. 
    Itävallan ja Suomen ammattikorkeakouluista valmistuneet näyttävät yltävän samalle tasolle työelämässä, eivätkä kummassakaan maassa kilpaile vielä yliopistotutkinnon suorittaneiden kanssa.  Jatkossa, kun ammattikorkeakoulujärjestelmä on vakiintuneempi, tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten niin Suomessa kuin Itävallassakin ammattikorkeakouluista valmistuneet sijoittuvat työelämään. (K.K. 19/01/00)
Impact The new post-secondary education at Fachhochschulen is highly accepted, although the number of students beginning a university study is not declining due to Fachhochschulen. This is a sign for the complementary role of Fachhochschulen within the post-secondary education sector in Austria, where they act more as an alternative for universities than as competing institutions. 
    The evaluation of Fachhochschulen is an important part of the work of the Austrian body for Fachhochschulen (Fachhochschulrat). Peer groups are visiting each polytechnic institution and evaluate learning and training methods and environment, the organisation, the curriculum, the periods of practical training for the students and so on. Each polytechnic course is approved for five years; after this period a new application is required which has to consider new labour market and qualification trends and the impact of the polytechnic course for the region. (S.H. 17/12/99)
Vaikka ammattikorkeakouluihin hakevien määrä on Suomessa kasvanut jatkuvasti, ne eivät vielä yllä suosituimmuudessa yliopistojen tasolle. 
    Suomessakin arviointi on ollut oleellinen osa ammattikorkeakoulujen kehittämistoimintaa. Arvioinnin perimmäisenä tarkoituksena on ollut arvioida, miten ammattikorkeakoulukokeilu on toteuttanut sille asetettuja tavoitteita, mutta se on myös auttanut kokeilussa mukana olevia oppilaitoksia kehittämään jatkuvasti omaa toimintaansa. Esimerkkeinä arvioinneista ovat mm. toimilupa-arvioinnit, jotka ovat edellytys ammattikorkeakoulujen vakinaistamiselle, oppilaitosten itsearvioinnit, kansainvälisten arviointiryhmien suorittamat arvioinnit, oppilaitosten laatutyön arviointi ja seurantatutkimukset. (K.K. 19/01/00)
Reference More detailed research results dealing with evaluation of post-secondary education can be found in the research report by Kozar 1999a on evaluation of higher education . The report is in German. The Institute for Industrial Research has prepared a report (IWI 1998a) about labour market experiences of polytechnic-graduates from the very first polytechnic course. This is in German, too. (S.H. 17/12/99)
Author Stefan Humpl Kristiina Korhonen

>Access to reviews<  FINNBASE   >Index of reviews<

Top of the page
  First set up: 18/01/2000
Latest update: 05/02/2000
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla