FINNBASE
Open Youth Education (FUU) in Denmark
DK-01-C7 
> Access
> Index
Review
 Comment (in English)
Issue The VET reform of 1989 was set up to provide answers to many of the needs of the Danish labour market. But to tackle the problems of increased social exclusion, particularly dropout problems in youth education, a new political focus was established in 1993 to come closer to the aim: that more than 95% of all young people shall complete a post-16 education leading to formal competencies, either giving access to higher education or to work. Since 1993 the overarching goal for educa-tional policy has been education and training for ALL young people, with the ambition to reduce the dropout rate to 5-10% from the 1993 rate of some 25%. Most of the 1993 “Education for All” action plan has now been implemented. The overall target of the plan was to create a more flexible, efficient and student-centred system of youth education up to 2000. The dropout rate has been reduced by 50% during the 1990´s. One interesting innovation in the plan was the so-called 'open youth education' which was established in 1994. (S.N. 28/10/99)  Tanskassa samoin kuin monissa muissa Euroopan maissa on etsitty ratkaisua toisen asteen koulutuksen ja erityisesti ammattikoulutuksen keskeyttämiseen, mikä Tanskassa onkin ollut korkea; lähes neljäsosa nuorista 1990-luvun alussa keskeytti koulutuksen. Tätä määrää onkin ammattikoulutuksen uudistamisella pystytty pienentämään puolella. Vaikka ammattikoulutusuudistuksen pohjana olikin koulutuksen uudistaminen vastaamaan työelämän tarpeita, on mukana muitakin innovaatioita, joista yksi on Open Youth Education.
    Todettakoon vertailun vuoksi, että Suomessa ammattikoulutuksen keskeyttämisprosentti on runsaat kymmenen ja lukion noin 3-4 prosenttia. (U.N. 31/05/01)
Measure The Open Youth Education constitutes a two-year programme designed by the young person and consisting of modules from existing programmes and maybe combined with periods of work and travel abroad. The programme was established as an offer for those students who cannot or do not wish to complete an ordinary youth education. Approx. 1% of a youth cohort start on the programme. Depending on the composition of the programme, it may give access to tertiary education. Learners are required to take responsibility for their own learning processes. Self-direction and self-organisation are developed as key skills in a field where career paths often cannot be planned. The course must consist of at least three parts – including a minimum of 40 weeks at school. After completion a certificate is awarded. The programme is primarily organised as a general education course and is not leading to any formally recognised qualification as each individual specifies the content of the course to his or her wishes and needs. The programme is based on the tradition and values of the people´s high school, a strongly established tradition in Danish education. (S.N. 28/10/99)  Open Youth Education-ohjelma on normaaliin koulutukseen heikosti motivoituneille nuorille tarkoitettu, nuorten itsensä yksilöllisesti rakentama ohjelma, joka voi käsittää koulutusta, työtä ja ulkomaisia osioita, kuten työtä tai matkoja 
    Ohjelman pedagogiset tai kasvatukselliset tavoitteet ovat tärkeitä, kannustaa nuoria itse rakentamaan opinto-ohjelmansa ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tällaiseen ei normaalimuotoinen, kaikille samana toteutuva koulutus ole antanut juurikaan mahdollisuuksia. On kuitenkin ymmärrettävää, että uudistus on herättänyt kysymyksiä, kuten ohjelman vaatima opinto-ohjaus ja sen tuottamat jatkomahdollisuudet. (U.N. 31/05/01)
Impact The Open Youth Education has become popular among young people. The number of students are double the number expected in the 1993 Act on FUU. The programme was intended for the residual group, but at least 50% of participants today have other and stronger competencies than expected. Today the FUU is seen as an alternative to the ordinary competence conferring courses. The government and the social partners have a critical view on the FUU scheme: during the last five years a lot of resources and energy has been invested to create diversity and differentiation by creating new courses. The focus has been very much on building up alternative programmes attractive enough to motivate and engage the weaker groups of young people to stay on in education instead of innovating the existing programmes. Allowing greater freedom for the individual learner has turned out to be an attractive offer; consequently, the new VET Reform 2000 in Denmark is based on ideas from the FUU in the sense that individual pathways to learning combined with tutorial support will be an essential part of the new reform. A changed balance in the curriculum between requirements of the system and flexible and individual choice is clearly preferred by young people. The example set by the FUU scheme has thus had an impact on the ordinary VET programmes. (S.N. 28/10/99)  Tanskan Open Youth Education osoittautui käytännössä nuorten suosimaksi vaihtoehdoksi ja nuorten asettamat tavoitteet olivat odotettua korkeampia. Johtopäätöksenä onkin yksilöllisten ohjelmien mahdollistaminen laajemmaltikin Tanskan ammatillisessa koulutuksessa. 
    Tuloksia on mielenkiintoista verrata Suomen kokemuksiin. Youth Level Education Pilot-projektissa 1991-2001 nuoret ovat voineet rakentaa opinto-ohjelmaansa oppilaitosten alueellisesta tarjonnasta, jossa lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat sovittaneet yhteen opetustaan, niin että nuoret voivat valita opintoja useammasta kuin yhdestä oppilaitoksesta. tulokset ovat samansuuntaisia Tanskan tulosten kanssa. 1) Oletettua useampi on valinnut opintoja muista oppilaitoksista, noin kolmasosa kaikista on monipuolistanut, syventänyt tai laajentanut opinto-ohjelmaansa muiden oppialtisten opinnoilla.  2) Nuoret asettavat tavoitteensa korkealle. Ammattiinopiskelijat ovat ryhtyneet käyttämään uusia mahdollisuuksia jatko-opintokelpoisuutensa parantamiseen. Se näkyy mm. siten, että ammattiinopiskelijat suorittaneet lukio-opintoja tai yo-tutkinnon ammatillisen tutkinnon rinnalla. 
    Vaikka kompetenssien laajentaminen on nuorten itsensä kannalta tärkeää, on olennaisimpana tuloksen kuitenkin pidettävä valinnaisuuden kasvatuksellisia vaikutuksia: mahdollisuus vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaansa saattaa johtaa itseohjautuvuuden ja yleisemmin elämänhallinnan parantumiseen ja pitkällä aikavälillä luoda pohjaa elinikäisen oppimiselle. (U.N. 31/05/01)
Reference A description of the broad initiatives related to “Education for All”, including the Open Youth Education, is given in Nielsen (forthcoming CEDEFOP monograph on the Danish VET system). A comparative analysis of the Nordic countries´ very different approaches to integration of all young people is provided by Nielsen et al 1996a (Nordic Response to a pan-European Challenge). An evaluation of the FUU scheme is presented by PLS Consult 1999a (1. Delrapport Januar 1999); more detailed information is available  online. Broad information on all aspects of the FUU programme can be obtained from the FUU Secretariat in Copenhagen. (Kompagnistræde 20A, DK1208 København K, E-mail den-fri@fuu.dk). (S.N. 28/10/99)   Numminen et al. 2001 (U.N. 31/05/01)
Author Soeren P Nielsen Ulla Numminen

>Access to reviews<  FINNBASE   >Index of reviews<

Top of the page
  First set up: 02/11/1999
Latest update: 01/06/2001
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla