FINNBASE
Social Guarantee Schemes in Spain 
ES-01-C7
Back to Access  Back to Index
Review
 Comment (in English)
Issue Through the introduction of the 1990 Education Act (LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) and the extension it implied of compulsory schooling to the age of 16, the expected failure rate would increase, specially at the secondary level (ages 12 to 16). This was already reckoned by the Law itself, which provided the basis (article 23.1 and 23.2 of the Law) for the launching of schemes, at the postcompulsory level, addressed to those who had not been awarded the Graduate of Secondary Schooling, the official accreditation of satisfactory compulsory schooling. These schemes, named differently accross different Autonomic Territories (Programas de Garantía Social, Garantía Formativa, Programes d’Iniciació al Treball, etc.) are vocational education at the Level 1 of qualification. PGS (Social Guarantee Schemes) were first launched in the academic year 1994-1995. (F.M. 30/11/99) Koulutus on mielenkiintoinen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen väline, koska sen avulla voidaan ohjailla ihmisiä erilaisiin sosiaalisiin asemiin pitkällä tähtäimellä. Koulutuksen avulla voidaan myös estää nuorten joutilaisuutta ja vähentää heidän syrjäytymisvaaraansa. Alle 25-vuotiaiden työttömyys ovat olleet huomattavasti korkeampia kuin aikuisten vastaavat luvut. Työttömyys, josta voi seurata syrjäytyminen, voi johtua puutteellisesta koulutuksesta tai vaikeuksista siirtyä koulutuksesta työelämään. Nuorten syrjäytymisvaaraan on kiinnitetty huomiota Espanjassa, Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Toimenpiteiden yhtä kokonaisuutta kutsutaan eurooppalaiseksi siirtymäjärjestelmäksi (European Transitional System). (J.L. 08/05/01)
Measure PGS are not a grade nor a level neither a stage of the formal education system, neither at the compulsory not at the post-compulsory level; neither at the academic nor at the vocational pathways. PGS were the only novelty of the new system not experienced any earlier than 1990. The process of reform of the educational system in Spain driving to the LOGSE started in 1984.
Despite the above, they are partly under control of the educational administration. This means that the regulations on PGS are stated by the educational administration, though together with the labour administration. But it is the Inspection services of the educational administration who must control PGS. Therefore, PGS are the only non-formal vocational scheme in which the educational administration takes part. All other vocational schemes are fully run by the administration of labour.
    PGS are to be voluntarily run by local administrations, non-profit organizations and, since 1996, Vocational Education Schools of the educational system. PGS are intented for young people over 16 and below 23 who: (a) have not achieved the Graduate of Schooling (the successful leaving certification after completion of compulsory schooling); (b) are “special needs” students; (c) are already out of school and without the leaving certificate; and (d) young offenders imprisoned.
    The curriculum is structured as follows:
# 15-18 hours of Specific Vocational Training.
#  6-9 hours of  Basic Academic Training (Maths and Language).
#  2-3 hours of Jobs and Careers (“core skills”).
#  1-2 hours of tutorials.
#  1-3 hours of extra-curricular activities.
    PGS can have three different shapes, depending on how the module of Specific Vocational Training is organized and delivered:
(1) Training and working. Young people have an apprenticeship contract with a firm, and they receive their Specific Vocational Training there.
(2) Training and work-experience. Young people receive their Specific Vocational Training in the PGS, but they have some form of work-experience at a placement in companies.
(3) Training withour work-experience. Young people receive all their training at the PGS location, and they don’t have any alternative experience, but do only workshop practice.
    The aims of PGS are to facilitate entry into the labour market and re-entry into the educational system, at the vocational post-compulsory pathways. (F.M. 30/11/99)
Syrjäytyminen on niiden sosiaalisten ja symbolisten siteiden, jotka integroivat nuoren yhteiskuntaan, vähitellen tapahtuvaa murtumista. Nämä siteet voivat olla institutionaalisia, sosiaalisia, taloudellisia tai muuten merkitseviä. Syrjäytymisen estämiseksi tulisi nähdä yksilöiden ja ryhmien sivuun joutumisen tapoja, prosesseja ja lopputuloksia. Syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi on toteutettu monia erityistoimenpiteitä koulutus-, työvoima-, sosiaali- ja nuorisopolitiikan toimesta. Toimenpiteiden kokonaisvaltaisuudessa, pitkäjänteisyydessä ja vaikuttavuudessa on paljon eroja. Espanjalaisessa Social Guarantee Schemes (PGS) –projektissa ja suomalaisessa Silta-projektissa (Bridge) on havaittavissa monia vastakohtaisuuksia. The Bridge project was targeted on the young people under 25 old, joilla oli vaillinen ammatillinen tutkinto ja who were unemployment or in a risk of becoming unemployment. Koulutuksen piirissä oli enimmäkseen Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3:n ohjelma-alueen nuoria. Vastakohtana espanjalaiselle projektille, Silta-projektin koulutus oli integroitu formaalin koulutuksen osaksi koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseksi. Vaikka suurin osa Silta-koulutuksesta tapahtui työpaikoilla, oppimista ohjattiin ja arvioitiin oppilaitosten opetussuunnitelmia noudatellen. Silta-koulutusta toteuttivat vapaaehtoisesti projektiin hakeutuneet oppilaitokset ja opettajat, joille maksettiin siitä. (J.L. 08/05/01)
Impact There is the usual imbalance in regard to gender division of labour. Attendance is not compulsory, but based on the attractiveness of the schemes, of the activities which the young person undertakes while in the scheme.
    Dropout rates are no larger than in any other form of secondary education, be it formal or not. Dropout reasons are the usual ones: sometimes personal, sometimes the chance to get a paid job -often in the company in which the youngsters have their work experience placements (one should take into account here the pretty bad labour market conditions in Spain, with the highest unemployment rates in Europe).
    In April 1998 a new National Plan for Vocational Education has been launched, one of its main aims being the erection of an Institute for the recognition and homologation of vocational accreditations. This might bring interesting consequences in terms of allowing for better chances of progression for students after attending a scheme. (F.M. 30/11/99)
Suomessa syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten oppimaan saattamisessa varteenotettaviksi hyviksi käytännöiksi ovat osoittautuneet mm. oppivelvollisuuskoulun sisällä annettava ammatillisesti ja käytännöllisesti painotettu opetus, oppisopimustyyppinen tai muu koulutuksen ja työharjoittelun yhdistämiselle perustuva ammatillinen koulutus (Puustelli, 1999; Lasonen, 2001). Autenttisissa ympäristöissä tapahtuva riittävän pitkät työssäoppimisjaksot voivat edistää nuoren integroitumista yhteiskuntaan. (J.L. 08/05/01)
Reference Research undertaken on PGS has been published in Spanish: Aparisi et al 1998a on the psychosocial development in the educational context of the Social Guarantee Schemes and Marhuenda & Martínez 1998a on the educational experience of the Social Guarantee Schemes. (F.M. 30/11/99 - S.M. ed.) Lasonen, J. (2001a); Puustelli, P. (1999)
Author Fernando Marhuenda Johanna Lasonen

>Access to reviews<   FINNBASE  >Index of reviews<

Top of the page
  First set up: 31/07/1999
Latest update: 12/05/2001
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla