FINNBASE
Programme of support for the integration of youth into active life in Portugal
PT-01-C5 
> Access
> Index
Review
 Comment (in English)
Issue The proper placement of the youth on to an active life is one of the main priorities of the Portuguese government's employment policy, for it is in youth unemployment that lies one of the chief critical factors of the labour market.
    The professional placement of the youth was a "moment" in time, in the transition between the education/training system and the world of labour, and which was awaited with calm and tranquillity, having today turned into a "complex process". In the present situation, this process is marked by difficulties in what concerns access to active life due to a lack of experience and an all too often instability, with periods of training alternating with on-the-job training, precarious labour and unemployment.
    According to the figures supplied by INE (April 99) the unemployment rate currently stands in the region of 4.8%. Youth unemployment accounts for about 30% of the overall unemployment, with youth unemployment (15-24 years of age group) standing at 9.8%. This figure turns more complex and gives cause for concern when we realise that the school qualifications of the jobless youth are on an average higher than those of the youth holding a job. That is to say, in keeping with the figures supplied by IEFP (June 99) around 28.5% of the unemployed youth, in this age group, hold secondary school qualifications (9-12 years).
    Among the most relevant obstacles facing the youth that are seeking a job is a lack of experience and the mechanisms that can facilitate the transition from school to active life. From this standpoint, the National Employment Plan - Portugal and the European Strategy for Employment (1999), recommends a reinforcement of the active policies aimed at combating youth unemployment in the following aspects:
# To widen and improve the quality of qualifying training for the youth;
# To intensify the participation of the youth in programmes designed to bring them closer to professional engagement, notably through the attendance of professionalising training;
# To foster the contracting of the youth. (L.F. et al. 10/12/99)
Portugalissa tilastoitu huhtikuun 1999 yleinen työttömyysaste 4,8 % ei ole eurooppalaisittain korkea. Se lienee korkeampi kuin avoimien työpaikkojen määrä, mutta ei herätä kovin paljon kysymyksiä. Sen sijaan 9,8 %: n nuorisotyöttömyys viestii jo sellaisesta työvoiman tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta, johon yleensä aletaan hakea korjausta. 
    Engalnniksi (luonnostelua): The unemployment level (4,8%) foun in Portugal (April 1999) does not appear high in European context. It may be higher than the amount of available jobs, but does not still raise alarmed questions. The youth unemployment (9,8%) instead signals the kind of imbalance between labor force and work positions, that causes concern everywhere.
    Suomeksi: Portugalissa käynnistetyn tukipolitiikan ja -ohjelmat tekee erityisen perustelluksi tieto, että työttömien nuorten koulutustaso on korkeampi kuin työllisten. Tämä on yllättävää; onhan tähän asti totuttu ajattelemaan, että koulutus parantaa työllistettävyyttä. Suomessa noin 90 prosenttia 15-17 -vuotiaista on koulussa ja noin 60 prosenttia ei 18-vuotiaana omaa mitään ammatillista koulutusta, koska on käynyt yleissivistävää lukiota. Moni heistä haluaisi töihin jo alle 20-vuotiaana. 
    Sekä  Portugalissa, että Suomessa voi kysyä, onko yksilön työllistettävyys käytännössä muutakin kuin osaamista? Tuottaako koulutus oikeanlaista työllistettävyyttä? Toisaalta voi kysyä, tarjoavatko työmarkkinat koulutetulle nuorelle oikeanlaisia töitä? Onko nuorten työvalmiuksien ja ympäristön työllistämisvalmiuksien välillä  yleismaailmallinen,  rakenteellinen ja korjaamaton ristiriita? (K.R. 20/01/00)
Measure According to the National Employment Plan (1999), these policies to fight unemployment aim to attain the following objectives:
# To ensure a fresh opportunity for all the jobless youth before they complete six months of unemployment, in all the areas covered by the regional pacts and networks for employment, englobing 75% of mainland Portugal in 1999;
# To increase youth professional training by 10% in 1999 in relation to 1997, putting emphasis on training geared to employability;
# To reinforce the programmes of professional training with the view to reaching 15,000 training schemes.
    The Portuguese Government has been increasing polices to fight against unemployment, using developmental programs and projects, which consist in measures to diminish the social effects that result from the lack of jobs, and that concern both youths and workers in general.
    To this effect, the Education Ministry (ME) and the Labour and Solidarity Ministry (MTS), separately or in conjunction have created programmes and projects of action aimed at facilitating the professional placement of the youth in the world of labour. These programmes are development from the following existing tools: Programme for the Integration of Youth in Active Life (PIJVA); National Training Plan; System of support for the contracting of the youth who are first job seekers; Education-Training Courses.
    It is in this context that lies the field of involvement of the Institute of Employment and Professional Training (IEFP) of the Labour and Solidarity Ministry (MTS), in the application of the policies and support measures directed towards the placement of the youth in the labour market.
    Therefore, there are essentially two types of programs:
# Programs for Incitement to the creation of jobs: Incentive to make contracts; Local initiatives of employment; Schools workshops; Support self employment; Incentive to local development; Conservation of the patrimony;
# Programs for Acquisition of professional qualifications, and scholar progression toward a certification: Integration in the active life; Professional stages; Initial professional training; Initial qualification; Education and training; Integration of the youth in active life. (L.F. et al. 10/12/99)
Pyrkien takaamaan uuden työmahdollisuuden jokaiselle nuorelle pian työttömäksi joutumisen jälkeen Portugalin hallitus on käynnistänyt työpaikkojen luomiseen kannustavia ohjelmia (sopimuskannnusteet, paikalliset työllistämisaloitteet, koulujen työpajat, itsetyöllistämisen tuki, paikallisen kehitystyön tuki, isänperinnön jatkaminen...). Toisaalta hallitus pyrkii parantamaan nuorison työllistettävyyttä/kvalifikaatioita koulutuksen avulla (aktiivielämään integroiminen, ammatiliset kehitysvaiheet, ammatillinen perusopetus, peruskvalifikaatiot, kasvatus ja ammattikoulutus...). 
    Takana tuntuu olevan ajatus, että jos nuorella pitää olla valmiudet työhön,  ympäristöllä pitää olla valmiudet tarjota työtä. Se on erittäin hyvä ajatus, jota voisi soveltaa myös työn laadulliseen ulottuvuuteen; siihen millaiset työntekijät ja millaiset työpaikat sopisivat toisilleen.   Ajatusta voisi soveltaa myös koulupuolella, oppilaan oppimistavoitteiden ja oppimisympäristön tarjoaman ohjauksen keskinäisen suhteen arviointiin. Portugalin hallituksen ja tutkijoiden projektit vahvistavat tällaista ajattelutapaa. 
    Nuoren henkilön työllistettävyyden ja työmarkkinoiden työllistämisvalmiuden keskinäissuhteen arviointi voisi lähteä esim. työnantajien odotuksista ja vaikkapa näin:  Nuori työhön oppija on hyvin työllistettävä, jos hän osaa, tahtoo ja uskaltaa yhdistää teeorian käytäntöön ja yhteityötaidon omaan luovuuteensa, kykenee ottamaan itselleen mahdollisia haasteita ja jaksaa epäonnistumisenkin jälkeen yrittää uudestaan. 
    Vastaavasti koulua, harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa voi pitää hyvin työllistävänä, jos se ohjaa, motivoi ja rohkaisee teorian yhdistämistä käytäntöön ja yhteistyön yhdistämistä luovuuteen, tarjoaa toimintamahdollisuuksia ja järjestää oppimis-/työtehtävät nuoren ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, sekä kannustaa häntä saattamaan aloittamansa opinnot ja muut tehtävät päätökseen. (K.R. 20/01/00)
Impact The measures aim to catalyse the synergies between the processes of the acquisition of technical competencies and those of the development of the youth's personal, social and relationship capacities. The line of thinking here is to reinforce the transferable competencies that are facilitators to the exercise of professional activity based on the youth's development both as a professional and as citizen. These objectives are achieved through practical solutions depending on the needs and interests of the youth and fitted to the youths' own project of life, making full use of the existing conditions in order to deepen the capacities of self sufficiency, a spirit of enterprise, team work, communication, research and the handling of information, and the solving of problems.
    The application of these measures, developed by IEFP or by entities accredited by IEFP, is of particular importance to those who do not possess the minimum academic qualifications and do not have any professional qualification. Thus, there are two types of programmes.
     It is necessary further studies about the real impact of the measures implemented. (L.F. et al. 10/12/99)
Portugalissa toteutetut hakkeet tukevat käsitystä, että nuoren työllistettävyyden ja ympäristön työllistämisvalmiuden välistä suhdetta kannattaa pitää työvaoima- ja kouluviranomaisten, oppilaitosten ja tutkijoiden kehitystyön lähtökohtana. Työmarkkinat, harjoittelupaikat ja koulut voivat silloin hyvällä omallatunnolla esittää, millaisia opiskelijoita, hartjoittelijoita ja työntekjöitä ne haluavat. Toisaalta nuorilla on oikeus kysyä, onko tarjolla riittävästi heille sopivivia opiskelu-, harjoittelu- ja työpaikoja. Kumma olisi, jos tällainen dialogi ei selkiyttäisi suunnittelua ja päätöksentekoa ja sen kautta työvoiman ja avoimien työpaikkojen yhteensopivuuttakin. (K.R. 20/01/00)
Reference The extended version of this review by Frazao et al. 1999a, with detailed references, is included in the Finnbase. Also available online is the related Portuguese contribution to the survey on dually-oriented qualifications.  Major documents (in Portuguese) are the following: a guidebook about the measures to help unemployed people that want a placement in active life (Comissao 1998a); a policy document oriented to qualification for young people unemployment (IEFP 1999a) and a global policy document about Portugal within European Community to support employment (Plano 1999a). (L.F. et al. 10/12/99 - S.M. ed.)  
Author Lourenço Frazão, Teresa Oliveira & Fátima Santos Kauko Roycola

>Access to reviews<   FINNBASE  >Index of reviews<

  Top of the page
  First set up: 15/12/1999
Latest update: 23/05/2001
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla